Vriend(in) worden

De opzet van OJEC wordt mogelijk gemaakt door het enthousiasme en de morele en financiële steun
van de aangesloten organisaties, die OJEC hebben opgericht. Die steun geeft echter niet meer dan
een basis. Vanuit die basis moet het werk niet alleen voortgaan, maar ook verdiept en verbreed.

Die uitbreiding kan OJEC alleen realiseren met de financiële steun van ‘vrienden’, zowel particulieren
als organisaties. OJEC doet daarom een dringend beroep op u om ‘vriend’, of ‘vriendin’ te worden.
Van onze kant zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van onze activiteiten. Dat doen wij via onze
website en via nieuwsbrieven en aankondigingen die u regelmatig per mail worden toegestuurd.

U wordt ‘vriend’ of ‘vriendin’ door een jaarlijkse bijdrage van € 25 of meer over te maken op
rekeningnummer NL 10 INGB 000 52 89 250 t.n.v. Stichting OJEC te Nieuwegein.
Dit kan een eenmalige bijdrage zijn of een maandelijkse bijdrage. Organisaties betalen min. € 50. 
Als u hiervoor de doneerknop gebruikt, kunt u een keuze maken.

OJEC is als stichting bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41.202.246.
De statuten zijn notarieel vastgelegd. Jaarlijks wordt een inhoudelijk en financieel verslag uitgebracht.
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Zie ook de ANBI pagina

Copyright © OJEC 2024. All Rights Reserved.

Search