Anbi verantwoording

Naam stichting: Overleg Joden en Christenen in Nederland

Fiscaal nummer: RSIN 812745462 controle

KvK 41202246

Contactgegevens

Tormentilgaarde 1

3436JM Nieuwegein

Tel. 0641543113

Doelstelling OJEC

  • zowel actieve samenwerking tussen Joden en Christenen als vriendschappelijke betrekkingen met de staat Israël, één en ander zonder oogmerk van zending.
  • opvoeding van Joden en Christenen tot respect van elkaars geloof en de uitoefening daarvan, alsmede voor de gemeenschappelijke grondslagen.

Beleidsplan

Door de voortdurende interreligieuze dialoog heeft OJEC zo’n solide basis verkregen dat nu ook naar andere activiteiten wordt gekeken. De kracht van het huidige OJEC is het onderling vertrouwen en het gegeven dat wordt gezocht naar overeenkomsten i.p.v. naar verschillen:

  • het vanuit Joods-Christelijke perspectief vervullen van een maatschappelijke klokkenluidersrol door o.a. zaken als antisemitisme, anti-islamisme en andere vormen van discriminatie aan de kaak te stellen.
  • een positionering als niet-gebonden platform: het is bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te zijn, in plaats van alleen maar over elkaar te spreken. Doordat de aangesloten organisaties zo pluriform zijn, kan OJEC zich binnen de kaders van de statuten breed oriënteren. 

 

Samenstelling bestuur

  • Piet van Midden, voorzitter
  • Wim van Weelden, secretaris
  • Elja Schwarz, penningmeester
  • Ruben Vis, lid
  • Cor Sinnema, lid 

Beloningsbeleid

OJEC kent in principe alleen vrijwilligers. De leden van het dagelijks bestuur doen ook het uitvoerende werk en worden daarbij incidenteel versterkt door leden van het algemeen bestuur of afgevaardigden van de aangesloten (kerkelijke) organisaties. Voor vergaderingen en grote activiteiten wordt administratieve ondersteuning ingehuurd.

Activiteitenverslag:

Door de Corona-pandemie zijn de studiedagen en andere bijeenkomsten in 2020 niet doorgegaan. Zoals andere organisaties is OJEC zich gaan richten op online-activiteiten. 

Alle vergaderingen van DB en AB vonden digitaal plaats. In het kader van het tegengaan van antisemitisme binnen de kerken is een aantal digitale bijeenkomsten met kerkelijke vertegenwoordigers belegd. M.n. de verschillende schuldverklaringen zijn hierin besproken. Daarnaast is begonnen met de voorbereiding van webinars die in de plaats komen van de succesvolle studiedagen. Die zullen begin 2021 plaatsvinden.

Financiële verantwoording

Balans OJEC per 31-12-2020 

   

2020

2019

 

 

2020

2019

     

 

 

   

 

Computer

 

        700,00 

      700,00 

 

Afschrijvingen (cum)

        700,00 

      700,00 

     

 

 

   

 

     

 

 

Kapitaal

    74.010,69 

  69.949,15 

     

 

 

   

 

     

 

 

Nog te betalen

      1.442,20 

    1.146,45 

ING

 

17.400,40 

  1.119,97 

 

Vooruit ontvangen

 -   

 25,00 

ING spaar

 

87.087,55 

78.062,17 

 

Investeringsreserve

4.000,00

   4.000,00 

Nog te ontvangen

 

                  -   

 

 

 

                -   

 

     

 

 

Saldo 2020/2019

   25.035,06

   4.061,54 

     

 

 

   

 

     

 

 

   

 

   

105.187,95 

79.882,14 

 

 

  105.187,95 

  79.882,14 

 

Verlies- en Winstrekening 2020 

 

2020

 

 

2019

 
 

Uitg. 

Ink. 

 

Uitg. 

Ink.

Bijdragen instellingen

 

15.550,00 

 

 

16.455,00 

Vrienden/donateurs

 

    2.125,55 

 

 

    2.111,55 

Subsidie

 

 

 

 

2.475,00 

     

Bijzondere gift ICI

 

 13.000,00

 

 

 

Huur

544,50 

 

 

 

 

 

Best. Aanspr. Verz

-

 

 

        272,25

 

Weekend L&V

285,00

285,00

 

 6.091,53

   4.790,00 

Reiskosten

 -

 

 

 201,20

         

 

Aktiviteiten/conf.

                -

 

 

    3.715,17

 

Periodiek

 -

 

 

 566,45

        

 

Administratiekosten

450,00 

 

 

        447,70

 

Kantoorkosten

    155,13

 

 

    2.385,01

 

Abonnementen

        276,00

 

 

        134,00

 

Adm. ondersteuning

      3.061,30

 

 

    3.566,08

 

ICCJ

     425,00

 

 

   425,00

 

Diversen

 

        753,94

 

 

 

 

Rente

   25,38

 

 

 34,38

 

Reservering

-  

 

  4.000,00

 

 

     

 

 

 

 

Saldo 2020 / 2019

 25.035,06 

 

 

    4.061,54

 

     

 

 

 

 

 

30.985,93

30.985,93

 

25.865,93

25.865,93

 

Toelichting

OJEC streeft voor de continuïteit van haar activiteiten naar een vaste buffer van ca. € 75.000. In 2020 is door de Corona-pandemie een aantal activiteiten niet doorgegaan. Tevens ontving de stichting een eenmalige schenking van € 13.000. Daardoor is het vermogen gedurende 2020 met € 25.000 toegenomen tot € 105.000.

2020

Balans als pdf

2018

Balans als pdf
Winst en verlies als pdf
Jaarverslag 2018 als pdf

2017

Balans als pdf
Winst en verlies als pdf

2016

Balans als pdf
Winst en verlies  als pdf

Copyright © OJEC 2024. All Rights Reserved.

Search