Nieuws

De Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) organiseert elk jaar in samenwerking met

...

Soms krijg je als columnist het materiaal zomaar in de schoot geworpen.

...

In de podcast Dick en Daniël van het Nederlands Dagblad is vandaag te gast

...

Op 14 januari a.s. is in de Groningse Folkingestraat Synagoge een studiemiddag over

...

De Raad van Kerken in Nederland heeft vanmiddag een verklaring tegen antisemitisme

...

Vrede op aarde: Awraham Soetendorp zet zich er al een leven lang voor in. Steeds weer

...

Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is met maar liefst 818 procent

...

De OJEC-lezing van cultuurhistoricus David Wertheim op donderdag 16 november over

...

Geen genocide in Gaza, daartoe roept een aantal actievoerders verhuld als theoloog op

...

De Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University is op zoek naar een

...

Per 1 oktober 2023 heeft de bisschoppenconferentie broeder Hans-Peter Bartels ofm

...

Het conflict tussen Israël en Hamas houdt de gemoederen in de hele wereld bezig. Voor

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2023. All Rights Reserved.

Search