Actueel

De Evangelische Omroep is een eigentijds mediabedrijf (met televisie, radio, internet, bladen en evenementen) met

...

Het aantal meldingen van anti-Joodse discriminatie nam in 2023 explosief toe. Dat blijkt uit de Monitor

...

Op 15 april organiseert Nes Ammim Nederland een bijeenkomst in Utrecht. Hier zal spreken Gert van Klinken,

...

In een gezamenlijke ‘Verklaring tegen Jodenhaat’ spreken bijna alle fracties in de Tweede Kamer spreken zich uit

...

De stichting Platform Appèl Kerk en Israël organiseert op maandag 15 april 2024 (10.00-15.30 uur) in Bilthoven een

...

Reeds meer dan dertig jaar komen joden en christenen tijdens het zogeheten 'OJEC-weekend Leren & Vieren'

...

Op woensdag 3 april van 19.30 tot 21.30 uur organiseert het OJEC een dubbellezing over Joden in de Nederlandse

...

Gisteren opende in Amsterdam het Nationaal Holocaustmuseum. Nóg een museum over de Jodenvervolging, voegt dat nou

...

Is Jesaja 53 voor Joden een “verboden hoofdstuk”? Dit is een veelgehoorde, suggestieve vraag, uit de mond van

...

‘Buber in Saksenland’. Dat is het thema van een conferentie Hellendoorn die op 11 maart in Hellendoorn wordt

...

'Hadden die woorden maar nooit in het evangelie gestaan!’ schreef ds. Nico ter Linden. Ook in het lijdensverhaal

...

Columnist Kitty Herweijer ontdekte in haar adolescentie wat haar Joodse achtergrond voor haarzelf betekent. Ze

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
Copyright © OJEC 2024. All Rights Reserved.

Search