Actueel

Eerder vandaag is door het International Center for Western Values (ICWV) de website ...

Van 28 november tot en met 2 december 2024 organiseert de KRJ (Katholieke Raad voor het Jodendom) een studiereis

...

Na een jaar uitstel vindt op zondag 10 november 2024 de 23ste Samuel Hirsch-lezing plaats.

...

De oud-leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, houdt binnenkort de Mr. L.E. Visserlezing in Den Haag. Het is

...

Stichting Folkingestraat Synagoge in Groningen is op zoek naar een Conservator. Dienstverband: Parttime, 15 uur per

...

Het paradijs was lange tijd het belangrijkste symbool in het christendom. Dat paste bij de hoopvolle en

...

Voor Lieve Teugels is haar nieuwe fulltime leerstoel Judaïca een

...

In de Dierense sjoel nam de Katholieke Raad voor het Jodendom onlangs afscheid van drie bestuursleden. Vanwege

...

De zogenaamde Judensau is het bekendste en meest voorkomende anti-joodse motief in de Duitstalige landen in de

...

Vecht Israël een rechtvaardige oorlog? Vecht Israël werkelijk voor haar leven? In gesprek met Rabbijn Awraham

...

Daniël De Waele was leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor

...

Bij uitgeverij Walburg Pers is eerder deze maand het boek ...

Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
Copyright © OJEC 2024. All Rights Reserved.

Search