Nieuws

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft ingestemd met de voordracht van broeder

...

Eeuwenlang stond de Amsterdamse binnenstad tijdens het Joodse Loofhuttenfeest vol met

...

Hoewel er sinds de jaren 1990 overal sterk is ingezet op Holocausteducatie, nemen

...

Dit najaar is het twee keer Israëlzondag. Allereerst natuurlijk de Israëlzondag in de

...

Op 30 september a.s. wordt er een landelijke Hebreeuwse Psalmenzangavond

...

De dood van Leo Mock is als een schokgolf door Nederland gegaan. Leo was dan ook op

...

Het is niet overdreven te stellen dat de armenzorg in West-Europa via de kerk

...

De Classicale Kerk & Israël (PKN Overijssel-Flevoland organiseert dit najaar drie

...

Op donderdagmiddag 31 augustus is dr. Leo Mock, lid van het OJEC-bestuur en lid van

...

In de voormalige synagoge in Winsum wordt zondag 10

...

Pieter Rookmaaker is een man van lange adem. Veertig jaar lang werkte hij als

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2023. All Rights Reserved.

Search