Nieuws

Rome telde ooit vier joodse catacomben. Drie daarvan zijn bewaard gebleven. Ze zijn bijzonder omdat we bij

...

Eind vorig jaar is een nummer verschenen van DNK

...

Van 22-24 maart wordt in de Abdij van Berne Jezus, Pasen en de ‘joden’ in het

...

Eind maart verschijnt bij uitgeverij KokBoekencentrum het boek Israël, een wereld

...

Marianne van Praag is rabbijn in de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den

...

15 april 1963. Op die datum vestigden zich de allereerste bewoners, een Zwitsers

...

Elk jaar worden op of rond 17 januari op vele plekken in Nederland activiteiten

...

Al meer dan dertig jaar komen joden en christenen tijdens het zogeheten 'OJEC-weekend

...

Half februari verschijnt bij uitgeverij Balans Levenslessen van een

...

Na ruim 12 jaar neemt Gerard Rouwhorst afscheid als voorzitter van het bestuur van de

...

In september 2022 verscheen de Nederlandse vertaling van veel gebundelde teksten die

...

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2023. All Rights Reserved.

Search