Nieuws

Op 11 januari overleed Afke Maas-Smilde, lid van het Algemeen Bestuur van het OJEC, in de leeftijd van 67 jaar. De

...

Vandaag is het dan zover. De herdenking. 75 vrij. Vrij van Auschwitz. Moeizaam, dat woordje ‘vrij’. Je kunt een

...

Persbericht

OJEC, het dialoogplatform voor Joden en Christenen, heeft met walging kennis

...

Ik las in mijn vroege tienerjaren het weekblad ‘De Arend’. Een stripblad voor jongens (dat kon je toen nog maken),

...

We houden weer een studiedag!

Het onderwerp is ‘Vrijheid van meningsuiting’, een van de

...

Graag wijzen we u op dit artikel van Ben Provoost in het RD d.d. 20 juni 2019.

Toen opperrabbijn

...

Onderstaand artikel is op 15 mei 2019 gepubliceerd in het ND

‘Geen paniek over Jodenhaat in

...

Ooit beweerde Sharon dat Wereldoorlog III al was uitgebroken. Die heette ‘Terreur’. Velen lieten het daarbij. Ze

...

Ds. Eeuwout Klootwijk schreef dit artikel op de website van de Protestantse Kerk.

Terug van nooit

...

Ds. Eeuwout Klootwijk schreef dit artikel op website van de Protestantse Kerk.

'De deur openzetten

...

Hoe zou u reageren u als ik hier luidkeels uitroep: “Ik omarm het nazisme van Hitler-Duitsland” en dan een paar

...

De afgelopen tijd wordt Joods Nederland continu geïnformeerd over het opkomend antisemitisme. De verscheidenheid is

...

Graag wijzen we u op het vandaag gepubliceerde ...

Als jullie zeggen: ‘Laten we een koning aanstellen …’ (Deb./Deut.

...

Dag dr. de Vries,

Het Nashville-document heeft – begrijpelijk –  zoveel losgemaakt dat het (spraak)water u

...

Elk jaar is het wel een keer raak. Tegen de tijd dat de Israëlzondag zich aandient (de 1e zondag van oktober) is er

...

Op 29 januari 2019 organiseren we een spannende studiedag over ‘de geboden’. Dat is een basisthema in de relatie

...

Graag wijzen we u op de door ons bestuurslid Opperrabijn Jacobs geschreven columns bij Jonet.nl tijdens zijn

...

Met toestemming van Eeuwout Klootwijk brengen we u graag op de hoogte van zijn recent gepubliceerde artikel. ...

Op allerlei plekken op aarde zien we de roep om een ‘sterke man’. Daar vinden we al gauw van alles van. Maar

...

Wekelijks wordt een deel van de Tora gelezen. Dat deel noemen we een parasha. En die gedeelten worden

...

Dagboekverslag door Eeuwout Klootwijk, Kerk en Israël/Joods-christelijke relaties, Dienstenorganisatie

...

Artikel van opperrabbijn Binyomin Jacobs over de treur- en vastentijd De drie weken en Negen dagen

...

Er is niets nieuws onder de zon, leren we van de bijbelse Qohelet. Wat er eens was,

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2020. All Rights Reserved.

Search