Nieuws

Terug naar Birkenau. Door ...

I.v.m. het coronavirus gaat het Leren en Vieren weekend volgende maand niet door.
Wij zullen

...

Beste ik,

Over drie weken is het Pesach, het feest van de Uittocht uit Egypte, bevrijding van de slavernij.

...

Onlangs kwam het jaarlijkse rapport uit van het CIDI waarin de meldingen staan van antisemitische

...

Al meer dan dertig jaar komen Joden en Christenen tijdens het zogeheten  “OJEC-weekend Leren&Vieren” bijeen om

...

Antisemitism Today

A bishop called upon his congregation to start a pogrom in the

...

Op 11 januari overleed Afke Maas-Smilde, lid van het Algemeen Bestuur van het OJEC, in de leeftijd van 67 jaar. De

...

Vandaag is het dan zover. De herdenking. 75 vrij. Vrij van Auschwitz. Moeizaam, dat woordje ‘vrij’. Je kunt een

...

Persbericht

OJEC, het dialoogplatform voor Joden en Christenen, heeft met walging kennis

...

Ik las in mijn vroege tienerjaren het weekblad ‘De Arend’. Een stripblad voor jongens (dat kon je toen nog maken),

...

Artikel van opperrabbijn Binyomin Jacobs over de treur- en vastentijd De drie weken en Negen dagen

...

Er is niets nieuws onder de zon, leren we van de bijbelse Qohelet. Wat er eens was,

...
Wat is OJEC
Wat is OJEC
Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang. Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen - naast religie en andere aspecten van het jodendom - de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit. 
Wat doet het OJEC
Wat doet het OJEC
  • Het OJEC bouwt aan een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen.
  • Het OJEC zoekt naar oplossingen als er problemen ontstaan in de relatie joden-christenen.
  • Het OJEC werkt mee aan het afbreken van vooroordelen.
  • Het OJEC is alert op risico’s van anti-judaïsme, antisemitisme, en in het spoor daarvan antizionisme.
  • Het OJEC geeft informatie over zaken de die de relatie joden-christenen raken.
  • Het OJEC organiseert lezingen, conferenties, regionale bijeenkomsten.
  • Het OJEC vergaart informatie die ingezet kan worden in onderwijsverband.
  • Het OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
Aangesloten organisaties en neveninstellingen
NIK
PortJ
NVPI
Pardes

Oud Katholieke Kerk

NIK
KRJ
PKN
CGK
Oud-Katholieke Kerk
Doopsg
Ness Ammim
CIS
iccj
VPE
logo.png

OJEC
Postbus 80
6710 BB Ede

Volg ons

Copyright © OJEC 2020. All Rights Reserved.

Search